TerapiStockholm


Vi terapeuter


Shahnaz Rasouli


Jag är legitimerad psykolog och utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag har erfarenhet från primärvården där jag bedömer och behandlar olika typer av psykisk ohälsa som bl.a. depression, paniksyndrom, fobier, OCD, PTSD, sömnbesvär, stress, självkänsla mm och möter både vuxna och barn i äldre tonåren.

Jag arbetar även med familjerådgivning och parrelationer och erbjuder behandlingar på svenska, engelska, persiska och kurdiska (Sorani).

🌿

Silan Scarlet

Jag är legitimerad psykoterapeut med en lång och bred erfarenhet av att arbeta med personer som befinner sig i problematiska livssituationer och/eller som har drabbats av psykisk ohälsa. Jag har bland annat arbetat inom socialtjänst, skola och öppenvård. I dagsläget är jag även verksam som familjebehandlare. Jag är van att arbeta med olika kön och åldrar och erbjuder behandling till barn, ungdomar och vuxna.Legitimerad psykoterapeut

www.scarlettkbt.com