TerapiStockholm


Kognitiv Beteende Terapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig typ av psykoterapi som betonar sambandet mellan dina tankar, känslor och beteenden men också det som händer i din kropp. KBT hjälper dig att bli medveten om felaktigt eller negativt tänkande så att du kan se utmanande situationer tydligare och hantera dem på ett mer relevant sätt. Kognitiv beteendeterapi används för att behandla ett brett spektrum av problem. Den är ofta den föredragna typen av psykoterapi eftersom det snabbt kan hjälpa att identifiera och hantera specifika utmaningar. Det kräver i allmänhet färre sessioner än andra typer av terapi och görs på ett strukturerat sätt. KBT är ett användbart verktyg för att hantera känslomässiga utmaningar.

KBT kan till exempel hjälpa med att:


  • Hantera symptom på psykisk ohälsa såsom depressioner och ångestproblematik med eller utan medicinering samt att förhindra återfall på symtomen

  • Lära sig tekniker för att hantera stressiga livssituationer

  • Identifiera olika sätt att hantera känslor

  • Lösa relationskonflikter och lära sig mer konstruktiva sätt att kommunicera på

  • Hantera sorg, förlust och saknad

  • Övervinna emotionellt trauma relaterat till övergrepp eller våld

  • Hantera en medicinsk eller kronisk sjukdom

Din första terapisession


Vid din första session kommer din terapeut att samla information och få en bakgrund om dig

och problemen du vill arbeta med. Din terapeut kommer att fråga dig om din nuvarande och

tidigare fysiska och emotionella hälsa för att få en djupare förståelse av din situation. Din

terapeut kan diskutera om du också kan dra nytta av annan behandling, till exempel mediciner.

Den första sessionen är också ett tillfälle för dig att få en uppfattning om mig och om terapeuten

kommer att vara en bra match för dig.

KBT innehåller vanligtvis dessa steg:


Identifiera oroande situationer eller förhållanden i ditt liv

Dessa kan innefatta sådana frågor som ett medicinskt tillstånd, skilsmässa, sorg, ilska eller symptom på en psykisk ohälsa. Du och din terapeut kan lägga lite tid på att bestämma vilka problem och mål du vill fokusera på.


Bli medveten om dina tankar, känslor och övertygelser om dessa problem

När du väl har identifierat problemen att du vill arbeta med kommer din terapeut att uppmuntra dig att dela dina tankar om dem. Detta kan innefatta att observera vad du berättar

för dig själv om en upplevelse, din tolkning av innebörden i en situation och din tro på dig själv, andra människor och händelser. Terapeuten kan då exempelvis föreslå att du noterar dina tankar.


Identifiera negativt eller felaktigt tänkande

För att hjälpa dig att känna igen tankemönster och beteenden som kan bidra till ditt problem kommer din terapeut be dig att uppmärksamma dina fysiska, känslomässiga och beteendemässiga mönster och reaktioner i olika situationer.


Omforma negativt eller felaktigt tänkande. 

Din terapeut kommer att uppmuntra dig att fråga dig själv, om din syn på en situation är baserad på fakta eller på en felaktig uppfattning/tolkning om vad som händer. Detta steg kan vara svårt. Du har kanske under många år fått vissa tankar, åsikter och uppfattningar om ditt liv och dig själv. Med övning kommer du få ett alltmer hjälpsamt tankesätt och beteendemönster vilket så småningom kan bli en ny vana för dig dvs att det inte längre kräver lika mycket mental och känslomässig ansträngning som i början.

Utmaningen med KBT


Du kan ibland känna dig känslomässigt obekväm. Detta beror på att KBT kan få dig att utforska smärtsamma känslor och upplevelser som du trängt undan. Du kan gråta, bli upprörd eller känna dig arg under en utmanande session. Du kan också känna dig fysiskt utmattad. Vissa delar i behandlingen som till exempel exponering, kan kräva att du konfronterar situationer du hellre vill undvika, till exempel flygplan om du är rädd för att flyga. Detta kan leda till tillfällig stress eller ångest. Men du kan i terapin lära dig hanteringsstrategier som kan hjälpa dig att övervinna negativa känslor och rädslor.