TerapiStockholm


Sekretess


Förutom under mycket specifika omständigheter är samtalen med oss konfidentiella. Vi kan dock bryta sekretessen om det finns ett omedelbart hot mot din eller dina närståendes säkerhet, exempelvis:

Om det finns en risk att du skadar dig själv eller någon annan person.

Om du utsätter ett barn eller en annan vuxen för misshandel.

Om du inte kan ta hand om dig själv på ett säkert sätt.