TerapiStockholm


Parterapi och Familjerådgivning

Parterapi och familjerådgivning syftar till att förbättra familjemedlemmarnas förmåga att stödja varandra vilket gör det möjligt för individerna att hantera stressiga livshändelser mer effektivt. Familjerådgivning kan vara användbart i kristider såväl som vid långvariga problem.

Familjerådgivning kan också förhindra beteendeproblem och försämrad psykisk hälsa.

Det ni kan få ut av parterapi och familjerådgivning kommer bl.a. vara att:

  • Få bättre förståelse för familjedynamiken och

varandras gränser

  • Förbättra kommunikationen

  • Förbättra sin problemlösningsförmåga

  • Få djupare empati och förståelse för varandra

  • Minska konflikter och kunna hantera ilska bättre

En session är vanligtvis 90 minuter. Intervallet mellan sessionerna kan variera från en till flera veckor beroende på ert behov och de problem ni handskas med. I snitt kan det variera mellan 6 och 20 sessioner. Separata möten mellan föräldrar och barn/ungdomar kan även erbjudas när det bedöms lämpligt.